De Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse smallcap- en midkapbedrijven behartigt, is blij met de toetreding van een achtste oob-accountant.

Door het vertrek van drie Nederlandse oob-accountantsorganisaties in 2018/2019 (Grant Thornton, Baker Tilly en accon avm), was het aantal oob-accountants gedaald van 9 naar 6. Een aantal beursgenoteerde bedrijven die door deze vertrekkende oob-accountants werd gecontroleerd, verloor daardoor – buiten hun toedoen – hun accountant. In maart 2023 registreerde het Portugese CFA zich als zevende oob-accountant. Sinds vandaag is ook GCP Auditors LTD in Nederland geregistreerd. De registratie is opgenomen in het AFM register ‘Auditkantoren uit andere lidstaten’. 

Vereniging MidkapNL heeft in de afgelopen periode contact gehad met GCP Auditors en met hen gesproken over de behoefte in Nederland aan meer oob-accountants. Zij hebben ons ook een kort profiel toegestuurd. 

GCP Auditors LTD is in 2005 in Cyprus opgericht door de heer George Panayiotou FCA, een gecertificeerd accountant en registeraccountant en lid van het Institute of Certified Public Accountants of Cyprus en een Fellow Member van het Institute of Chartered Accountants in England & Wales. GCP Auditors LTD is een erkend accountantskantoor in Cyprus en heeft een breed scala aan lokale en internationale klanten in Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese rechtsgebieden. GCP Auditors LTD heeft een vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij oob-klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Larnaca, Cyprus en GCP heeft een bijkantoor in Nicosia. Het kantoor heeft een intern team van gekwalificeerde professionals, waaronder accountants, belastingdeskundigen, boekhouders en bedrijfsadviseurs.

In haar persbericht van 8 januari 2024 heeft de vereniging gemeld dat een EU-accountantskantoor (middels een schriftelijke opdrachtbevestiging) heeft aangegeven de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren. Aangezien de registratie op dat moment nog niet was afgerond is de naam destijds niet gepubliceerd. Thans kan worden aangegeven dat dit GCP Auditors uit Larnaca betreft.  

Vereniging MidkapNL is verheugd over het feit dat dienstverleners uit andere EU-landen, die gebonden zijn aan dezelfde Europese regelgeving, bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het Nederlandse capaciteitsprobleem. De vereniging zal het gesprek aangaan met AFM over de verdere, noodzakelijke groei van het aantal oob-accountants in Nederland.  Vereniging MidkapNLPeter Paul de Vries, voorzitter