Persberichten

Forse stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen

Vereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf...

Vereniging MidkapNL steunt aanwijzingsbevoegdheid accountants

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is voorstander van de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. Vereniging MidkapNL steunt de voorgestelde Wet toekomst accountancysector...

Explosieve stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen

In het kader van de discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland en de beschikbaarheid van (oob-)accountants heeft de Vereniging MidkapNL onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse...

Oprichting Vereniging MidkapNL

Belangenbehartiger voor NL-se small- en midkapbedrijven  Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Vereniging MidkapNL is opgericht. MidkapNL is een vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven...