Persberichten

5 Smallcaps vinden oob-accountant

 Vereniging MidkapNL is verheugd mede te delen dat voor alle acht ondernemingen die in de periode 2021-2023 geen oob-accountantskantoor konden contracteren een oplossing is gevonden.Op 11 oktober 2023 heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat smallcaps zonder...

Euronext Amsterdam past delisting-beleid aan

Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam hebben de afgelopen periode overleg gevoerd over de oob-problematiek en het penalty bench beleid van Euronext Amsterdam. Als gevolg van de daling van het aantal oob-kantoren in Nederland van negen naar zes beschikt een aantal...

Forse stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen

Vereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf...

Vereniging MidkapNL steunt aanwijzingsbevoegdheid accountants

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is voorstander van de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. Vereniging MidkapNL steunt de voorgestelde Wet toekomst accountancysector...

Explosieve stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen

In het kader van de discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland en de beschikbaarheid van (oob-)accountants heeft de Vereniging MidkapNL onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse...

Oprichting Vereniging MidkapNL

Belangenbehartiger voor NL-se small- en midkapbedrijven  Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Vereniging MidkapNL is opgericht. MidkapNL is een vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven...