Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam hebben de afgelopen periode overleg gevoerd over de oob-problematiek en het penalty bench beleid van Euronext Amsterdam. Als gevolg van de daling van het aantal oob-kantoren in Nederland van negen naar zes beschikt een aantal smallcap-beursfondsen – buiten hun schuld – niet langer over een oob-kantoor om de jaarrekening te controleren. De resterende oob-accountantkantoren, waaronder de big4, kunnen of willen die capaciteitslacune niet opvullen.  Euronext Amsterdam heeft in april 2021 – eenzijdig – een nieuw penalty bench beleid geïntroduceerd, waarbij beursfondsen zonder jaarrekening met een verklaring van een oob-accountant op de penalty bench worden geplaatst. Na twee jaar kan Euronext Amsterdam  een delisting proces starten. Voor sommige beursfondsen zou de delisting al begin november 2023 aan de orde kunnen zijn.

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midkapbedrijven vertegenwoordigt, heeft Euronext Amsterdam gewezen op een aantal omstandigheden en ontwikkelingen die aanpassing van het delisting-beleid rechtvaardigen:

  • het tekort aan (oob)accountants is een structureel probleem in de Nederlandse accountancysector, dat buiten de invloedssfeer van de betrokken ondernemingen valt;
  • de enorme inspanningen die de betrokken beursfondsen hebben gepleegd om een oob-accountant te kunnen contracteren;
  • er is wetgeving in aantocht die voorziet in de aanwijsplicht van een accountant;
  • Euronext Amsterdam houdt onvoldoende rekening met de belangen van de betrokken beursfondsen en hun stakeholders;
  • er is een nieuwe oob-accountant uit een andere EU-lidstaat toegetreden tot de Nederlandse accountancymarkt. Deze partij heeft aangegeven op termijn bereid te zijn om meerdere beursfondsen te controleren. 

Naar aanleiding van het overleg van Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam, alsmede het bilaterale overleg met de betrokken beursfondsen, heeft Euronext Amsterdam een aanpassing doorgevoerd in penalty bench beleid. Daartoe is vandaag een Notice uitgestuurd. 
 De doorgevoerde wijzigingen zijn:

  • Een beursfonds hoeft niet langer een gecontroleerde jaarrekening te publiceren om delisting te voorkomen. Het nieuwe criterium is het overleggen van een getekende opdrachtbrief voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024. Het criterium om de penalty bench te verlaten is ongewijzigd: het publiceren van een door een oob-accountant gecontroleerde jaarrekening.
  • Euronext Amsterdam geeft beursfondsen extra tijd om aan het nieuwe, versoepelde criterium te voldoen. 
  • De nieuwe termijn zal niet eerder eindigen dan 15 januari 2024, waarmee de korte termijn deadline van begin november 2023 (die voor een aantal van de betrokken ondernemingen gold) is komen te vervallen.

De Vereniging Midkap is verheugd dat Euronext extra tijd heeft geboden, ook al had de vereniging initieel om een langere periode gevraagd. De betrokken ondernemingen hebben nu ongeveer drie maanden de tijd om een getekende opdrachtbrief van een oob-accountantskantoor te overleggen. 

Voor aandeelhouders en beleggers in de betrokken beursfondsen betekent deze stap dat delisting op korte termijn is afgewend. 

De Vereniging MidkapNL zal zich blijven inzetten om de betrokken ondernemingen te steunen in hun inspanningen om de beursnotering te behouden. Ook zal zij – in het belang van beleggers en beursfondsen – de constructieve dialoog met Euronext Amsterdam voortzetten.  

Vereniging MidkapNL