Vereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 93,9 procent gestegen. De mediaan (de middelste uitkomst in de ranglijst) steeg zelfs met 106,0 procent. De grootste stijgingen traden in 5-jaars periode op bij Pharming (+606 procent), Avantium (+324%) en Brill (+226%). Beursfondsen die pas kort beursgenoteerd zijn, die inmiddels zijn overgenomen en beursfondsen die geen accountant hebben, zijn niet in de cijfers meegenomen. De grootste stijgingen in 2021 kwamen op naam van Avantium (+61%), Acomo (+41%) en Sligro (+36%). Alleen bij Acomo is voor die sterke stijging een duidelijke reden aan te wijzen, namelijk de overname van Tradin. In 2021 gingen de accountantskosten niet bij alle beursfondsen omhoog. Bij Beter Bed (-21%) en Brunel (-17%) daalden de accountantskosten. De exacte accountantskosten over het boekjaar 2022 zijn nog niet bekend, aangezien de meeste jaarrekeningen van kleinere en middelgrote beursfondsen nog moeten worden gepubliceerd.
 Op basis van het onderzoek komt Vereniging MidkapNL tot de volgende conclusies:

  1. De kosten van de jaarrekeningcontrole zijn in de periode 2016-2021 explosief gestegen. Hoewel de stijgingspercentages per beursfondsen variëren, kan worden vastgesteld dat over een breed front sprake is van een verdubbeling van de accountantskosten.
     
  2. De afname van het aantal oob-accountants heeft geleid tot ongezonde marktverhoudingen. Er is voor beursfondsen onvoldoende keuzevrijheid. Idealiter zouden beursfondsen moeten kunnen kiezen uit tenminste 3 offertes van accountantskantoren. Dat zou de mogelijkheid scheppen om te onderhandelen over de voorwaarden van de dienstverlening, de tarieven, de totale kosten van de controle, het traject en de te besteden uren. Door het geringe aantal oob-accountantskantoren is die keuze er op dit moment niet. Een aantal beursfondsen is zelfs niet in staat om één accountantskantoor te engageren. 

Vereniging MidkapNL acht de sterke stijging van accountantskosten voor kleine en middelgrote beursfondsen zorgelijk. De kosten van beursnotering nemen daarmee sterk toe hetgeen de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt verkleint. De sterke stijging heeft zonder twijfel te maken met de ongezonde marktverhoudingen bij de zogenaamde oob-accountants. Nederland kent maar zes oob-accountantskantoren (kantoren die beursfondsen mogen controleren). 
Vereniging MidkapNL zal deze onderzoeksresultaten voorleggen aan de Minister van Financiën en de Autoriteit Consument en Markt en hen verzoeken aan de problematiek van de ongezonde marktverhoudingen in de accountancysector aandacht te besteden. 

Vereniging MidkapNL