Vereniging

MidkapNL

Vereniging MidkapNL

MidkapNL is een in 2019 opgerichte vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven met een beursnotering. MidkapNL is gestart met 15-20 (beursgenoteerde) leden en heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.  

Kernpunten

MidkapNL heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.  MidkapNL heeft bij de oprichting de volgende speerpunten gedefinieerd:

N

Belangenbehartiging richting beursorganisaties en toezichthouders

N

Verlaging van regeldruk en administratieve lastendruk

N

Verlaging van de (beursgerelateerde) kosten

N

Verhogen van aantrekkelijkheid van de beurs en beursnotering

N

Promotie van beursgenoteerde small- en midkapbedrijven

N

Actieve communicatie met de leden omtrent knelpunten

Persberichten van MidkapNL:

Vereniging MidkapNL blij met achtste oob-accountant

 De Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse smallcap- en midkapbedrijven behartigt, is blij met de toetreding van een achtste oob-accountant.Door het vertrek van drie Nederlandse oob-accountantsorganisaties in 2018/2019 (Grant Thornton, Baker Tilly...

5 Smallcaps vinden oob-accountant

 Vereniging MidkapNL is verheugd mede te delen dat voor alle acht ondernemingen die in de periode 2021-2023 geen oob-accountantskantoor konden contracteren een oplossing is gevonden.Op 11 oktober 2023 heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat smallcaps zonder...

Euronext Amsterdam past delisting-beleid aan

Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam hebben de afgelopen periode overleg gevoerd over de oob-problematiek en het penalty bench beleid van Euronext Amsterdam. Als gevolg van de daling van het aantal oob-kantoren in Nederland van negen naar zes beschikt een aantal...

Contactgegevens

Heeft u een vraag voor MidkapNL neem dan contact met ons op. Wij zullen uw vraag of suggestie met interesse bekijken en komen bij u terug per mail of telefonisch.