Vereniging

MidkapNL

Vereniging MidkapNL

MidkapNL is een in 2019 opgerichte vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven met een beursnotering. MidkapNL is gestart met 15-20 (beursgenoteerde) leden en heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.  

Kernpunten

MidkapNL heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.  MidkapNL heeft bij de oprichting de volgende speerpunten gedefinieerd:

N

Belangenbehartiging richting beursorganisaties en toezichthouders

N

Verlaging van regeldruk en administratieve lastendruk

N

Verlaging van de (beursgerelateerde) kosten

N

Verhogen van aantrekkelijkheid van de beurs en beursnotering

N

Promotie van beursgenoteerde small- en midkapbedrijven

N

Actieve communicatie met de leden omtrent knelpunten

Persberichten van MidkapNL:

Forse stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen

Vereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf...

Vereniging MidkapNL steunt aanwijzingsbevoegdheid accountants

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is voorstander van de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. Vereniging MidkapNL steunt de voorgestelde Wet toekomst accountancysector...

Explosieve stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen

In het kader van de discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland en de beschikbaarheid van (oob-)accountants heeft de Vereniging MidkapNL onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse...

Contactgegevens

Heeft u een vraag voor MidkapNL neem dan contact met ons op. Wij zullen uw vraag of suggestie met interesse bekijken en komen bij u terug per mail of telefonisch.