Vereniging MidkapNL is verheugd mede te delen dat voor alle acht ondernemingen die in de periode 2021-2023 geen oob-accountantskantoor konden contracteren een oplossing is gevonden.

Op 11 oktober 2023 heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat smallcaps zonder oob-accountant uiterlijk op 15 januari 2024 een opdrachtbevestiging van een oob-accountantskantoor dienden te overleggen, waaruit blijkt dat dit kantoor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2024 wil uitvoeren. 

Op 27 oktober 2023 werd de bieding en beursexit van Geojunxion aangekondigd, waardoor de noodzaak van een oob-accountant is komen te vervallen. In december 2023 wisten NSE en Alumexx KPMG te contracteren. 

Vereniging Midkap deelt vandaag mee dat de andere vijf beursfondsen een oob-accountant hebben gevonden voor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2024. Zij hebben hiertoe alle vijf een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Euronext Amsterdam gestuurd. 

  • Bij twee bedrijven – IEX Group en MKB Nedsense – is investeringsmaatschappij Value8 de grootste aandeelhouder. CFA, dat de jaarrekeningcontrole van Value8 heeft uitgevoerd over het boekjaar 2022, heeft aangegeven ook de jaarrekeningen van IEX Group en MKB Nedsense te willen controleren. 
  • Na de registratie van CFA in het Nederlandse oob-register hebben zich in Nederland tenminste nog twee andere EU-accountantskantoren met oob-vergunning aangemeld voor registratie. De verwachting is dat beide kantoren op korte termijn bevestiging van hun registratie ontvangen van de AFM. Eén van deze twee EU-accountantskantoren heeft (middels een schriftelijke opdrachtbevestiging) aangegeven de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren. 

De genoemde vijf ondernemingen (Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide Holding en MKB Nedsense) hebben elk een verzoek aan Euronext Amsterdam gedaan om het delisting proces te stoppen. 

Deze beursfondsen hebben aangegeven zich ten volle in te spannen om de ‘penalty bench’ status zo spoedig mogelijk te beëindigen, door tenminste een gecontroleerde jaarrekening 2024 te overleggen.

Vereniging MidkapNL dankt Euronext Amsterdam voor het in oktober 2023 verleende uitstel en voor de aanpassing van het listing-criterium. 

Tevens spreekt de vereniging haar waardering uit voor de stap die KPMG heeft gezet door – als enige van de Big4 – bereid te zijn enkele van de betrokken fondsen te controleren. 

Vereniging MidkapNL
 Peter Paul de Vries, voorzitter