In het kader van de discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland en de beschikbaarheid van (oob-)accountants heeft de Vereniging MidkapNL onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal oob-accountants is afgenomen van 15 naar zes en dat de accountantskosten voor Nederlandse beursgenoteerde small- en midkapbedrijven in de periode 2014-2019 met gemiddeld 129,6 procent zijn gestegen.

Voor het persbericht verwijzen we naar de bijlage. 

Vereniging MidkapNL