Belangenbehartiger voor NL-se small- en midkapbedrijven
  Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Vereniging MidkapNL is opgericht. MidkapNL is een vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven met een beursnotering. MidkapNL start met 15 (beursgenoteerde) leden. Ongeveer 10 beursgenoteerde bedrijven hebben aangegeven interesse te hebben om zich aan te sluiten.

MidkapNL heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.   De speerpunten van MidkapNL zijn:

  1. belangenbehartiging richting relevante beursorganisaties en toezichthouders, o.a. AFM en Euronext Amsterdam;
  2. verlaging van regeldruk en administratieve lastendruk voor middelgrote- en kleinere beursgenoteerde ondernemingen;
  3. verlaging van de (beursgerelateerde) kosten voor beursgenoteerde ondernemingen;
  4. bevorderen van beursnotering voor (grotere) MKB-bedrijven en het verhogen van aantrekkelijkheid van de beurs en beursnotering voor potentiële toetreders;
  5. promotie van beursgenoteerde small- en midkapbedrijven;
  6. actieve communicatie met de leden omtrent knelpunten.

Wij verwachten in de komende maanden meer te kunnen meedelen over de standpunten van de vereniging en de invulling van het bestuur. Op 1 november jl. heeft de vereniging (toen nog in oprichting) al deelgenomen aan de consultatie van de CTA, de Commissie Toekomst Accountancysector. 

Vereniging MidkapNL

Peter Paul de Vries 

info@midkapnl.nl